Seminar za žene 2006-2016, impresije

U biti godine imaju i svoju pozitivnu stranu o kojoj mi tako rijetko razmišljamo. Ona se ogleda u zrelosti stečenoj kroz nova životna iskustva koja mogu da se pretoče u prave životne mudrolije. više

Ramazanska sofra, dan 29.

"Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, je u obavezu stavio izdvajanje sadekatul-fitra, kako bi nam očistio post od ružnih riječi i postupaka, i..."više

Ramazanska sofra, dan 28.

Sada kada se ramazan bliži kraju lijepo je da se prisjetimo blagodati koje nam je donio post i ostali ibadeti u njemu te da planiramo dobrovoljni post i nakon ovog mubarek mjeseca.više

Ramazanska sofra, dan 27.


Zašto baš ramazan i to čitav mjesecviše

Ramazanska sofra, dan 26.

“Ko provede noć Lejletul-kadra u ibadetu, vjerujući u njen blagoslov, tražeći na taj način nagradu od Uzvišenog, biti će mu oprošteni prijašnji grijesi.“ više

Ramazanska sofra, dan 25.

“Allah je obavezao Sebe da ko u vrelom danu ižedni sebe radi Allaha, obaveza je Allaha da ga napoji na Sudnjem danu.”više

Ramazanska sofra, dan 24.

“O vjernici, često Allaha spominjite i hvalite, i ujutro i navečer Ga veličajte.” (Al-Ahzab: 41, 42)više

Ramazanska sofra, dan 23.

"Jer, uistinu je post antibiotik koji se upotrebljava za otklanjanje psihičkih otrova, uz sve ono što je u njemu od rana,..."više

Ramazanska sofra, dan 22.

Obraćajući se šejtanu Uzvišeni Allah kaže: “... ali, ti, doista, nećeš imati nikakve vlasti nad robovima Mojim!" A Gospodar tvoj je dovoljan kao zaštitnik!” (Al-Isra:65)više

Ramazanska sofra, dan 21.


„Najbolji među vama je onaj koji Kur'an nauči, a zatim njemu druge poučava.“ više

Ramazanska sofra, dan 19.

“Kada od vas neko zaboravi pa nešto pojede, ili se napije, neka dovrši svoj post, jer ga je to Allah nahranio i napojio!” više

Ramazanska sofra, dan 18.

"Ko nahrani postača, ima nagradu kao i onaj koga je nahranio s tim da se njemu ništa ne umanji od nagrade."više

Ramazanska sofra, dan 17.

“U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur'ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz Pravoga puta i razlikovanja dobra od zla...” (Al-Baqara:185)više

Ramazanska sofra, dan 16.

"Tragajte za dobrom čitavog svog života i izlažite se darovima (mirisima) milosti vašeg Gospodara..."više

Ramazanska sofra, dan 15.

"Neka se kod vas iftare postači i neka vašu hranu jedu pobožni i neka za vas istigfar čine meleki!" više

Ramazanska sofra, dan 14.


“Kada se kod postača jede, meleki donose na njega salavat.” više

Ramazanska sofra, dan 13.


“Ljudi će biti u dobru sve dok budu žurili sa iftarom!” više

Ramazanska sofra, dan 12.


“Allah i Njegovi meleki blagosiljaju one koji praktikuju sehur.”više

Ramazanska sofra, dan 11.

“Pet dnevnih namaza, džuma do džume i ramazan do ramazana, iskupljuju grijehe, ako se između njih ne načine veliki grijesi!” (Muslim)više

Ramazanska sofra, dan 10.

“Ko se ne prođe lažnog govora i postupka po njemu, Allahu nije potrebno da on ostavlja svoje jelo i piće!” (Buhari)više

Ramazanska sofra, dan 9.


“Postač je u izvršavanju farza, a približavanje farzom je Allahu najdraže i najbliže djelo.”više

Ramazanska sofra, dan 8.


"Prilikom iftara postaču se dova uslišava."više

Ramazanska sofra, dan 7.

“U Džennetu imaju vrata koja se zovu Rejjan. Na njih, izuzev postača, niko drugi neće ući?! oni će ustati i niko drugi na njih, osim njih, neće ući! Kada oni na njih uđu, vrata će se zatvoriti i na njih niko više neće ući!” (Buhari i Muslim)više

Ramazanska sofra, dan 6.

"Došao vam je mjesec ramazan; mubarek mjesec. Allah vam je naredio da u njemu postite. U njemu se otvaraju vrata Dženneta,...više

Ramazanska sofra, dan 5.

„Ko posti ramazan vjerujući i nadajući se nagradi, biće mu oprošteni grijesi koje je prethodno počinio!“ (Buhari i Muslim)više

Ramazanska sofra, dan 4.

Uzvišeni Allah kaže: “U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur'ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz Pravoga puta i razlikovanja dobra od zla...” (Al-Baqara 185)više

Ramazanska sofra, dan 3.


Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada nastupi prva noć ramazana..."više

Ramazanska sofra, dan 2.


'Samo oni koji su strpljivi biće bez računa nagrađeni.' (Al-Zumer:10)više

Ramazanska sofra, dan 1.


Uzvišeni Allah kaže: „O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili.“ (Al-Baqara:183)više

U Mainzu sam osjetio ponos što sam Bošnjak, a još Ahmed

Bošnjačka omladina je jedan važan faktor za našu zajednicu. Oni su budućnost ove zemlje, ambasadori naše domovine i nosioci emaneta. više

Sa današnje hutbe - 05.06.2015

„Allah je – nema boga osim Njega – Živi i Vječni! Ne obuzima Ga ni drijemež ni san! Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji!..."
(Al-Baqara 255)više

Sa današnje hutbe - 29.05.2015

"Gospodaru moj" – reče Musa – "učini prostranim prsa moja i olakšaj zadatak moj; odriješi uzao sa jezika moga da bi razumjeli govor moj..."
(Ta-Ha 25-28)više

Sa današnje hutbe - 22.05.2015

“Hvaljen neka je Onaj koji je u jednom času noći preveo svoga roba iz Hrama svetog u Hram daleki, čiju smo okolinu blagoslovili kako bismo mu neka znamenja Naša pokazali. - On, uistinu, sve čuje i sve vidi.” (Al-Isra` 1) više

Sa današnje hutbe - 01.05.201

„O vjernici, vjerujte u Allaha, i Poslanika Njegova, i u Knjigu koju On Svome Poslaniku objavljuje,..." (An-Nisa 136)više

Sa današnje hutbe - 24.04.2015

„Tako mi vremena – čovjek, doista, gubi, samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje. (Al-Asr 1-3)više

Sa današnje hutbe - 17.04.2015

Iskrenost je najuzvišeniji stepen robova koji putuju ka Allahu i pravi put kojim idu oni srećni. više

Sa današnje hutbe - 10.04.2015

"Čovjeka smo zadužili da roditeljima svojim čini dobro..." (Al-Ahqaf 15)više

Sa današnje hutbe - 03.04.2015

„U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,
Milostivog, Samilosnog,..." više

Sa današnje hutbe - 27.03.2015

„Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji. On stvara šta hoće! On poklanja žensku djecu kome hoće, a kome hoće – mušku,
ili im daje i mušku i žensku, a koga hoće, učini bez poroda; On uistinu sve zna i sve može.“ (Aš-Šura 49-50)više

Sa današnje hutbe - 20.03.2015

“Kada sunce sjaj izgubi, i kada zvijezde popadaju, i kada se planine pokrenu.” (At-Takwir 1-3)više

Shvatanje Allahove odredbe (3. dio)

"Današnjim muslimanima potrebno je popravljanje poimanja vjerovanja u Allahovo određenje koje je, tokom mnogo stoljeća, oštećeno..."više

Sa današnje hutbe - 13.03.2015

"Gospodaru naš, daj nam Svoju milost i pruži nam u ovom našem postupku prisebnost." (Kur`an, Al-Kahf 10) više

Sa današnje hutbe - 06.03.2015

„Uputi nas na Pravi put!“ (Al-Fatiha 6)više

Sa današnje hutbe - 27.02.2015

"... i čuvaj se dove (kletve) mazluma (obespravljenog), jer između nje i Allaha nema nikakve prepreke." (Buhari i Muslim)više

Sa današnje hutbe - 20.02.2015

“... – a onome koji se Allaha boji, On će izlaz naći i opskrbiće ga odakle se i ne nada; onome koji se u Allaha uzda, On mu je dosta. Allah će, zaista, ispuniti ono što je odlučio; Allah je svemu već rok odredio.” (At-Talaq 2-3) više

Shvatanje Allahove odredbe (2. dio)

Dakle, sve u ljudskim životima dešava se po Allahovom određenju. Međutim, Allah ne naređuje ljudima da se prepuste Njegovom određenju na način da ne poduzimaju ništa na promjeni loše stvarnosti u kojoj se nalaze. više

Sa današnje hutbe - 06.02.2015

„O vjernici, ako se budete Allaha bojali, On će vam sposobnost darovati pa ćete istinu od neistine moći rastaviti i preko ružnih postupaka vaših će preći i oprostiti vam. – A Allahova dobrota je neizmjerna.“ (Al-Anfal 29)više

Shvatanje Allahove odredbe (1. dio)

Vjerovanje u Allahovo određenje jedna je od posebnosti ovog ummeta kroz njegovu dugu povijest. Vjerovanje u ovaj temelj u svijesti prvih generacija bila je poticajna, graditeljska i pokretačka snaga...više

'Mi gradimo uz Allahovu dž.š. pomoć – Pridružite nam se!'

U izgradnju novog Islamskog centra u Mainzu do sada uloženo 650.000 euraviše